Đăng Ký Tài Khoản Ola
Đăng ký tài khoản Ola hoàn toàn miễn phí:
Nhập chính xác Số điện thoại

- Dùng để khôi phục lại mật khẩu khi bị quên hay bị đánh cắp tài khoản
- Ola cam kết bảo mật số điện thoại, không dùng vào mục đích thương mại

Tên đăng nhập

- Viết liền nhau, dài từ 6-40 ký tự
- Tên bắt đầu bằng chữ cái a-z
- Tiếp theo gồm các ký tự chữ a-z, hoặc số 0-9, hoặc dấu gạch chân _ hoặc dấu chấm .
- Kết thúc bắng chữ a-z hoặc số 0-9

Mật khẩu dễ nhớ và khóa đoán

- Đặt mật khẩu dễ nhớ đối với bạn, nhưng khó đoán với người khác
- Nêu có vừa chữ a-z, vừa số 0-9, vừa có ký tự đặt biệt *#$+... để không bị dò tự động

Đăng ký
KBdH6J